Bản Đồ Zalo

Chính Sách Bảo Mật | Thuê xe máy Nguyễn Tú

Trang chủ » Chính Sách Bảo Mật | Thuê xe máy Nguyễn Tú

Thuê xe máy Nguyễn Tú cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của khách hàng. Chúng tôi hiểu rằng thông tin cá nhân của bạn là quan trọng và chúng tôi quan tâm đến việc bảo vệ thông tin đó. Chính sách bảo mật này giải thích cách chúng tôi thu thập, sử dụng và bảo vệ thông tin cá nhân của bạn.

1. Thu thập thông tin cá nhân

Khi bạn đăng ký tài khoản, thuê xe máy hoặc liên hệ với chúng tôi qua website https://thuexemaynguyentu.com, chúng tôi có thể thu thập các thông tin cá nhân sau:

 • Họ và tên: Ngyễn Tuấn Tú
 • Địa chỉ: 112 Nguyễn Văn Cừ, Bồ Đề, Long Biên, Hà Nội, Việt Nam
 • Số điện thoại: 0942467674
 • Thông tin giấy tờ tùy thân: ( Thuộc quyền riêng tư )

2. Sử dụng thông tin cá nhân

Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của bạn để:

 • Xác nhận đơn hàng và cung cấp dịch vụ thuê xe máy
 • Liên lạc với bạn về các vấn đề liên quan đến dịch vụ
 • Cải thiện chất lượng dịch vụ và hỗ trợ khách hàng
 • Gửi thông tin khuyến mãi và ưu đãi đến khách hàng

3. Bảo vệ thông tin cá nhân

Chúng tôi áp dụng các biện pháp bảo mật, kỹ thuật và tổ chức để bảo vệ thông tin cá nhân của bạn khỏi việc truy cập, sử dụng hoặc tiết lộ trái phép. Chúng tôi chỉ chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với nhân viên, đối tác hoặc bên thứ ba khi cần thiết cho việc cung cấp dịch vụ hoặc theo yêu cầu của pháp luật.

4. Quyền của khách hàng

Bạn có quyền:

 • Truy cập, yêu cầu sửa đổi hoặc xóa thông tin cá nhân của bạn
 • Từ chối việc xử lý thông tin cá nhân của bạn trong các trường hợp không theo yêu cầu của pháp luật
 • Yêu cầu chúng tôi ngừng gửi thông tin khuyến mãi và ưu đãi

5. Thay đổi chính sách bảo mật

Chúng tôi có thể cập nhật chính sách bảo mật này theo thời gian. Mọi thay đổi sẽ được công bố trên trang web [https://thuexemaynguyentu.com]hoặc thông báo qua email. Bạn nên kiểm tra lại chính sách bảo mật này thường xuyên để cập nhật về các thay đổi.

6. Liên hệ

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi, ý kiến hoặc yêu cầu liên quan đến chính sách bảo mật này, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ sau:

Tên công ty: Thuê xe máy Nguyễn Tú
Địa chỉ: 112 Nguyễn Văn Cừ, Bồ Đề, Long Biên, Hà Nội, Việt Nam
Email: thuexemaynguyentu@gmail.com
Số điện thoại: 0942467674


Chúng tôi cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của khách hàng và tuân thủ các quy định về bảo mật thông tin cá nhân theo pháp luật Việt Nam. Bằng việc sử dụng dịch vụ của Thuê xe máy Nguyễn Tú, bạn đồng ý với các điều khoản trong chính sách bảo mật này.